Né à Cracovie (1979, vit et travaille à Bruxelles) Marcin Dudek fonde sa démarche artistique sur des éléments autobiographiques. A travers l’installation, la performance, le collage ou la peinture, il explore les mécanismes de violences et de pouvoir et plus particulièrement ceux liés à l’appartenance et aux comportements de groupe.

Marcin Dudek, geboren in Krakau in 1979, leeft en werkt in Brussel. Zijn werk steunt vooral op autobiografische elementen. Via installaties, performances, collages of schilderijen verkent hij de mechanismen van geweld en macht, en meer bepaald degene die te maken hebben met het behoren tot een bepaalde groep en met groepsgedrag.

Transhooligans, acier, tissus, verre, plastique, poussières métalliques, peinture, 3 vidéos, lampes halogènes, câbles, 2020

A travers le récit autobiographique d’une tentative avortée, en 1995, d’assister à un match de football, Marcin Dudek critique la nature radicale des communautés d’Ultras dont il fit brièvement partie. Le corps principal de l’installation se compose d’une carrosserie de VW Transporter découpée et reconstituée sous la forme d’une cage. Cette forme rappelle autant la cage d’un goal que les clôtures entourant un stade ou encore la cellule où finissent les plus « fervents » supporters. Le tout est surmonté de vareuses, fétichisme d’une masculinité cultivée par les sous-cultures de fans de football, laquelle est brute, souvent agressive, voire même toxique.

Transhooligans, staal, textiel, glas, plastic, metaalstof, verf, 3 video’s, halogeenlampen, kabels, 2020

Aan de hand van het autobiografische verhaal van een mislukte poging om in 1995 een voetbalwedstrijd bij te wonen levert Marcin Dudek kritiek op de radicale inborst van de Ultra- gemeenschappen, waarvan hijzelf korte tijd deel uitmaakte. Het grootste deel van de installatie bestaat uit een VW Transporter, die uit elkaar gehaald werd en opnieuw in elkaar gezet werd in de vorm van een kooi. Deze vorm doet denken aan een voetbaldoel, de hekken rondom een stadion en aan een gevangeniscel, waar de ferventste supporters wel eens in belanden. Het geheel wordt bedekt met voetbaltruitjes, die de fetisj moeten verbeelden van een door de subcultuur van voetbalfans in stand gehouden soort mannelijkheid, die ruw en vaak agressief of zelfs toxisch kan zijn.


Back to Map