Justyna Wierzchowiecka est une artiste visuelle qui travaille principalement avec la photograhi e, la vidéo et l’installation. Né en 1991 à Koszalin, Pologne, elle vit et travaille à Bruxelles.

Justyna Wierzchowiecka is een beeldend kunstenares die voornamelijk werkt met fotografie, video en installaties. Ze werd in 1991 geboren in het Poolse Koszalin en leeft en werkt in Brussel.

Progress trap, images numériques, 2021

Un progress trap, ou «piège du progrès», est une situation que nos sociétés expérimentent quand, lancées à tout vitesse à la chasse aux progrès technologiques, elles créent par inadvertance des problématiques qu’elles n’ont ni les ressources ni la volonté politique de résoudre. Justyna Wierzchowiecka illustre par ses images certaines dérives de l’essor technologique, et nous les présentent comme une archéologie d’un futur proche ou immédiat.

Progress trap, numerieke beelden, 2021

Een progress trap, of ‘valstrik van de vooruitgang’, is een situatie die onze samenlevingen meemaken wanneer ze, door koortsachtig technologische vooruitgang na te streven, per ongeluk problemen veroorzaken die ze vervolgens door een gebrek aan middelen en politieke wil niet kunnen oplossen. Justyna Wierzchowiecka illustreert met haar beelden bepaalde uitwassen van de technologie door ze voor te stellen als een soort archeologische voorwerpen uit de nabije of onmiddellijke toekomst.


Back to Map