Marine Kaiser (*1992, Genève) est diplômée de la HEAD–Genève et de l’Erg Bruxelles. Son travail s’engage dans les multiples occurrences de la notion de paysage ethnique. Elle vit et travaille à Bruxelles.

Marine Kaiser (1992, Genève) studeerde af aan de HEAD Genève en de ERG (Ecole de recherche graphique) in Brussel. Haar werk gaat in op de vele uitingen van het begrip etniciteit in de samenleving. Ze leeft en werkt in Brussel.

Stuff & feelings 0% 100%, néons en verre soufflé, détecteur de mouvement,

Marine Kaiser interroge les glissements des affects et habitudes au sein d’environnements déplacés. Dans ce cas, les sociétés informelles de « transport et messagerie», entre le Maroc et la Belgique, lui ont servi d’inspiration. Ces néons artisanaux en verre soufflé, allumés au rythme de la circulation des passants, performent un «marketing absolu», pourtant parasité par une facture non-fluide et une position non-coopérative.

Stuff & feelings 0% 100%, neonlichten in geblazen glas, bewegingsmelder

Marine Kaiser onderzoekt hoe gevoelens en gewoontes verschuiven binnen omgevingen die verplaatst worden. In dit geval haalde ze haar inspiratie uit de informele gemeenschappen die zich bezighouden met ‘transport en verzending’ tussen Marokko en België.
Deze ambachtelijke neonlichten in geblazen glas, die flikkeren op het ritme van de voorbijgangers, staan voor een ‘absolute marketing’, die echter gecompromitteerd wordt doordat de voortgang niet vlot verloopt en de omgeving tegenwerkt.


Back to Map