Marc Buchy a fait du savoir et de la circulation des connaissances son axe de travail. Ses œuvres vont de l’installation au protocole éphémère. Né en 1988 à Metz (F) Il vit et travaille à Bruxelles.

Marc Buchy koos kennis en het circuleren van kennis als het centrale punt in zijn oeuvre. Zijn werken variëren van installaties tot vluchtige media. Hij werd in 1988 geboren in het Franse Metz, maar leeft en werkt in Brussel.

Internationalement, action performative, affichage sauvage, 2021

Situations construites et détournements occupent une part importante de la pratique de Marc Buchy. Pour Doppelgänger, l’artiste investit le quartier Dansaert par deux gestes discrets évoquant des revendications politiques potentielles tout en étant teintées d’une amertume désabusée

Internationalement, performatief werk, wildplak, 2021

Geënsceneerde situaties en omkeringen nemen in het werk van Marc Buchy een vooraanstaande plaats in. Voor Doppelgänger neemt de kunstenaar de Dansaertwijk in, aan de hand van twee onopvallende handelingen die doen denken aan mogelijke politieke eisen en niet gespeend zijn van een zekere gedesillusioneerde bitterheid.


Back to Map