Arnaud Eubelen (Liège, 1991) travaille à la frontière entre la sculpture et le design remettant en question par le contexte ou l’utilisation, des concepts et des matériaux considérés comme acquis.

Arnaud Eubelen (Luik, 1991) werkt op de grens tussen beeldhouwkunst en design. Hij gebruikt de context of concepten en materialen die als vanzelfsprekend beschouwd worden om deze vervolgens in twijfel te trekken.

Plastic layer, PVC ondulé, métal, troncs d’arbres, 2021

Entre les deux bassins rectangulaires et plats du Marché aux Poissons, Arnaud Eubelen ajoute une surface qui invite au répit et à la contemplation. Aire de repos ou table de pique-nique, entre sculpture et design, l’artiste dédouble, par l’utilisation de matériaux industriels, la nature domestiquée de son environnement direct.

Plastic layer, pvc-golfplaten, metaal, boomstammen, 2021

Tussen de twee rechthoekige en vlakke bekkens van de Vismarkt brengt Arnaud Eubelen een oppervlak aan dat uitnodigt tot rust en bezinning. Is het een rustplaats of een picknickplek? Een beeldhouwwerk of een designobject? Industriële materialen dienen bij deze kunstenaar om de beteugelde natuur in zijn onmiddellijke omgeving te ontdubbelen.


Back to Map